ด้านบริการ

                ทางร้านนับจากที่วันเช่า ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าใช้งานวันที่ 5-7 ม.ค. 2023 ทางร้านจะจัดสินค้าให้ล่วงหน้าก่อนวันใช้งานจริง 1 วัน คือวันที่ 2 ม.ค.23 จะถึงมือลูกค้าประมาณวันที่ 4 ม.ค.23 และกำหนดส่งคืน วันที่ 8 ม.ค.23

            ทางร้านมีค่ามัดจำสินค้า เพื่อเป็นเงินประกัน กรณีสินค้าชำรุดและเสียหาย หากลูกค้าทำสินค้าชำรุด มูลค่าเสียหายเกินค่ามัดจำที่ทางร้านเก็บ ลูกค้าต้องโอนเพิ่มจากส่วนที่เป็นค่ามัดจำของสินค้า

          สามารถส่งคืนโดยไม่ต้องซัก หากชุดใดเปียก รบกวนผึ่งให้แห้งก่อนส่งกลับ

         หากเกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดจากขนส่ง นอกเหนือจากการควบคุมของทางร้าน ไม่สามารถยกเลิกการจอง หรือขอคืนเงินได้

      ท่านจะได้เงินมัดจำคืนหลังจากทางร้านได้รับสินค้า และตรวจสอบเสร็จ จะทำการคืนมัดจำ ภายใน 48 ชม.

ด้านสินค้า

           หากยกเลิกการเช่า ทางร้านขออนุญาตคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถขอคืนเงินได้

          ไม่สามารถยกเลิกและขอเงินคืนได้ รบกวนลูกค้าถามไซส์และรายละเอียดก่อนเช่าให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด